Пошук по сайту  

   

Пошук роботи!  

Вакансії C# developer

Работа в Украине

   

Реклама  

Скачуйте відеуроки для створення сайту за допомогою SMS Joomla 

реклама

 

 

   

Ми в Facebook  

   

Статистика  

Користувачі
3
Статті
202
Перегляди статей
1882995
   

Реклама в мережі  

   

Ми знаходимось тут  

   

Посібник Delphi  

ДОСТУПНИЙ ВИКЛАД,

ЦІКАВІ ПРИКЛАДИ, ВИХІДНІ КОДИ.

ЦІНА ДИСКА З МАТЕРІАЛАМИ - 500 грн. 

Якщо ваша карта обслуговується ПриватБанком тоді переведіть потрібну суму через Приват24 на карту    5168 7573 0556 9925 або натисніть на посилання "Перейти до оплати", щоб здійснити миттєвий платіж без комісії. Перейти до оплати!

 Звертайтесь за адресою еmail:kuzbyt@ukr.net

 
   

Посібник по C#  

 Вивчаємо сучасну мову  програмування C# 7.0

ПРОГРАМУЄМО в VISUAL STUDIO 2017

ЦІНА ДИСКА З МАТЕРІАЛАМИ - 1000 грн. 

Якщо ваша карта обслуговується ПриватБанком тоді переведіть потрібну суму через Приват24 на карту    5168 7573 0556 9925 або натисніть на посилання "Перейти до оплати", щоб здійснити миттєвий платіж без комісії. Перейти до оплати!

 Звертайтесь за адресою еmail:kuzbyt@ukr.net

Тут Подяка на підтримку сайту
 
   

Випадкове фото  

   

Наш відеоканал  

   

Відвідування сайту  

Яндекс.Метрика

 

   

Відеокурс по С++  

   

Рекомендуємо:  

   
Алгоритм розв’язання  багатьох завдань передбачає для досягнення результату виконання певної послідовності дій кілька разів, тобто, є циклічними. У програмі цикл може бути реалізований за допомогою конструкцій for, while і repeat.

Оператор циклу for … do

Оператор FOR використовується в тому випадку, коли деяку послідовність дій треба виконати кілька разів, причому число повторень заздалегідь відомо.

 Загальний вигляд оператора for … do:

for <лічильник>: = <поч_знач> to <кін_знач> do

begin

<Тіло циклу>

 End;

 де:

лічильник - змінна-лічильник числа повторень;

поч_знач - вираз, що визначає початкове значення лічильника циклу;

кін_знач - вираз, що визначає кінцеве значення лічильника циклу;

тіло циклу - оператори, які будуть повторюватися.

Змінна-лічильник, вирази поч_знач і кін_знач повинні бути цілого типу. Кількість повторень циклу можна обчислити за формулою: кін_знач - поч_знач +1.

 Якщо  між begin і end знаходиться тільки один оператор, то begin і end можна не писати.

  Наприклад, в результаті виконання наступного програмного коду:

tab1:=' ';

for i:= 1 to 5 do

begin

   tab1:= tab1 + IntToStr(i) + ' ' + IntToStr(i*i) + chr(13);

 

end;

Змінна tabl буде відображати таблицю квадратів чисел. Якщо в операторі for замість слова, to записати Downto, то після чергового виконання тіла циклу значення лічильника буде не збільшуватися, а зменшуватися. 

Оператори циклу з умовою while і repeat

Оператори while і repeat  використовуються в тому випадку, коли деяку послідовність дій треба виконати кілька разів, причому необхідне число повторень під час розробки програми невідомо і може бути визначено тільки під час роботи програми.

Оператор циклу з  передумовою while .. do

Загальний  вигляд  оператора:

While умова do

begin

   <тіло циклу>

end;

де умова - вираз логічного типу, визначальна умова виконання тіла циклу. Оператори тіла циклу виконуються, поки умова не стане хибною (False). 

 Оператор циклу з післяумовою  repeat… until

 Загальний  вигляд оператора:

repeat

    <тіло циклу>

until умова 

де умова - вираз логічного типу, визначальна умова завершення циклу.

Оператори тіла циклу виконуються доти, поки умова не стане істинною (True).Зверніть увагу на відмінності. В операторі while … do  вихід з циклу ВІДБУВАЄТЬСЯ ТОДІ, коли умова стане хибною, а в операторі repeat … until - коли умова стане істинною.

Практична робота

Завдання. Напишіть програму, яка визначить по дохід вкладу з урахуванням обраних простих або складних відсотків. Прості відсотки нараховуються після закінчення терміну вкладу, складні відсотки нараховуються щомісяця і додається до суми вкладу. 

Хід виконання роботи

1. Завантажте Lazarus, створіть новий проект. Збережіть файли проекту в папці Дохід за вкладом.

2. Створіть Інтерфейс за зразком.

3. Напишіть обробник події для кнопки Обчислити.

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var

   sum:real;                  // сума вкладу

   pr: real;                  // відсоткова ставка

   period: integer;           // термін вкладу

   profit: real;              //дохід по вкладу

   sum2: real;                //сума нарахування

                              //методом складних відсотків

   i: integer;

begin

   sum:=StrToFloat(Edit1.text);

   pr:=StrToFloat(Edit2.text);

   period:=StrToInt(Edit3.text);

   if RadioGroup1.ItemIndex=0 then

     // Вибрано перемикач Прості відсотки

     profit:=sum*(pr/100/12)*period

else

    // Вибрано перемикач Складні відсотки

   begin

      sum2:=sum;

      for i:=1 to period do

         sum2:= sum2+sum2*(pr/100/12);

      profit:=sum2-sum;

   end;

   sum:=sum+profit;

   Label4.Visible:=True;

   Label4.Caption:='Дохід: '+FloatToStrF(profit,ffFixed,8,2)

   +#13+'Сума в кінці терміну вкладу: '+FloatToStrF(sum, ffFixed,8,2);

end;

4. Перевірте роботу програми!                                        

  
   

Поділіться з друзями!

Соціальні мережі

   

Сайт для перевірки своїх знань з програмування на сайті:http://www.quizful.net/test

Онлайн тести  для програмістів: https://proghub.ru/


 Розробка сайтів, інтернет-магазинів під ключ. Створення програмного забезпечення для обліку в магазинах,

гуртовнях, ведення власного бізнесу та інших. Написання дипломних та курсових робіт з програмування, баз даних.

 

Звертайтесь за адресою email:kuzbyt@ukr.net

 

 

© (C) Sambir, I.Kuzbyt