Пошук по сайту  

   

Пошук роботи!  

Вакансії C# developer

Работа в Украине

   

Реклама  

Скачуйте відеуроки для створення сайту за допомогою SMS Joomla 

реклама

 

 

   

Ми в Facebook  

   

Статистика  

Користувачі
3
Статті
204
Перегляди статей
1931248
   

Реклама в мережі  

   

Ми знаходимось тут  

   

Посібник Delphi  

ДОСТУПНИЙ ВИКЛАД,

ЦІКАВІ ПРИКЛАДИ, ВИХІДНІ КОДИ.

ЦІНА ДИСКА З МАТЕРІАЛАМИ - 500 грн. 

Якщо ваша карта обслуговується ПриватБанком тоді переведіть потрібну суму через Приват24 на карту    5168 7573 0556 9925 або натисніть на посилання "Перейти до оплати", щоб здійснити миттєвий платіж без комісії. Перейти до оплати!

 Звертайтесь за адресою еmail:kuzbyt@ukr.net

 
   

Посібник по C#  

 Вивчаємо сучасну мову  програмування C# 7.0

ПРОГРАМУЄМО в VISUAL STUDIO 2017

ЦІНА ДИСКА З МАТЕРІАЛАМИ - 1000 грн. 

Якщо ваша карта обслуговується ПриватБанком тоді переведіть потрібну суму через Приват24 на карту    5168 7573 0556 9925 або натисніть на посилання "Перейти до оплати", щоб здійснити миттєвий платіж без комісії. Перейти до оплати!

 Звертайтесь за адресою еmail:kuzbyt@ukr.net

Тут Подяка на підтримку сайту
 
   

Випадкове фото  

   

Наш відеоканал  

   

Відвідування сайту  

Яндекс.Метрика

 

   

Відеокурс по С++  

   

Рекомендуємо:  

   

Короткі відомості про платформу .NET

Платформа .NET Framework визначає середовище для підтримки, створення й виконання платформонезалежних гетерогенних додатків. Особливостями даної платформи є незалежне від мови середовище виконання (Common Language Runtime, CLR) та бібліотека класів .NET.

Після компіляції створюється не виконуваний файл написаний у машинних кодах, а набір команд записаних проміжною мовою MSIL (Microsoft Intermediate Language). При запуску цього додатку в операційній системі його код написаний у MSIL транслюється JIT-компілятором (Justin-

Time compiler - оперативний компілятор) в машинні коди, зрозумілі процесору комп’ютера.

Як не важко здогадатися, такий додаток буде працювати лише в операційних системах з установленою платформою NET Framework відповідної версії.

 

Система типів .NET

Усі мови програмування оперують певними даними. Дані можуть бути різних типів. Можна,наприклад, зберігати у пам’яті комп’ютера число, літеру, рядок літер, таблицю чисел тощо. Платформа .NET використовує різні типи даних.

 


Вивчення всіх типів знаходиться поза рамками даного посібника, проте з основними з них ми познайомимося.

 

 

Змінні та константи

Для збереження даних у програмі використовуються змінні та константи.

Змінною назвемо іменовану область пам’яті, в яку під час виконання програми можна записувати дані певного типу та зчитувати їх за потребою.

Константою назвемо іменовану область пам’яті, яка містить значення певного типу, яке можна зчитувати за необхідністю.

Для того, щоб використовувати змінну її треба оголосити та ініціювати. Для констант оголошення відбувається одночасно з ініціюванням.

 

Оголошення й ініціалізація змінних:

Тип_змінної ім'я_змінної[=значення];

Приклади:

int x; //оголошення змінної x

x=100; //ініціалізація змінної x

long w,z=100; //оголошення змінних w та z й ініціалізація z

long q=100*z; //оголошення змінних з динамічною ініціалізацією

Оголошення й ініціалізація констант:

Тип_константи ім'я_константи[=значення];

Приклад

const double pi=3.14; //оголошення та ініціювання константи pi

 

C# - мова з строгим контролем типів. Є дві основні категорії вбудованих типів у C# - прості типи та типи-посилання.

 

Основні прості типи даних в C#:

 

 

 

Для оголошення імен змінних та констант не можна використовувати будь-які символьні послідовності. Про це читаємо далі.

 

Основні правила для вибору імен змінним та константам.

1.Першим символом має бути латинська літера, знак підкреслення «_», або сомвол «@».

2. Наступними символами імені можуть були будь-які символи латиниці, знак підкреслення чи цифри. Символи можуть були як з верхнього так і з нижнього регістру.

3. Для імен не можна використовувати ключові слова мови програмування (Main, int, if, for тощо). Звичайно вони виділяються кольором при їх наборі в редакторі.

Приклади допустимих імен: myBigScore, _qwer, a12

Приклади недопустимих імен: $qw, 54r, 1if, for, x-12

Слід розуміти, що мова C# є чутливою до регістру, і імена myWord та MyWord будуть різними.

За неписаним правилом програмістів імена простих змінних та констант мають починатися з символи нижнього регістру, імена складних змінних, методів та функцій з верхнього. Якщо ім'я складене з декількох слів, то перша літера другого слова пишеться великою.

Приклади імен змінних та констант: myWord, myString, myBestSolution.

Приклади імен методів та функцій: Fib(), Main(), Step(), MaxCount(), Max3().

Не рекомендується використовувати символ підкреслення для розділення частин імені (запис word_count виглядає незграбніше ніж wordCount).

 

Структура консольної програми

Ознайомившись з основними типами розглянемо структуру консольної програми на C#. Середовище програмування автоматично створить у новому проекті шаблон для майбутньої програми. Розберемо його.

1 using System;

2 using System.Collections.Generic;

3 using System.Linq;

4 using System.Text;

5

6 namespace ConsoleApplication1

7     {

8          class Program

9         {

10            static void Main(string[] args)

11             {

12               }

13        }

14   }

 

Перші чотири рядки програми підключають модулі: System, System.Collections.Generic,System.Linq, System.Text. Модуль представляє спеціальну бібліотеку з інформацією про об΄єкти, які використовуватиме наша програма. Дані модулі входять до системних і є частиною

операційної системи. Програміст може написати та підключити після слова using свої модулі, проте це тема для іншої розмови.

У шостому рядку командою namespace ConsoleApplication1 створюється простір імен ConsoleApplication1, в якому описуватимуться всі об’єкти програми.

Що таке простір імен? Це певна область коду, в якій всі об’єкти належать іншому батьківському об’єкту. Так, оголошення простору імен ConsoleApplication1 у шостому рядку означає, що код, уміщений у пару

фігурних дужок (рядки 7 та 14) належатиме імені ConsoleApplication1. Метод Main, оголошений у десятому рядку також лежить у просторі імен ConsoleApplication1.

Символ «{» (фігурна дужка) починає блок команд, який закінчиться в 14 рядку. Пара символів «{}» називається операторними дужками, призначення яких обмежити блок команд. У даному випадку дужки з сьомого та чотирнадцятого рядків обмежують простір імен нашої програми.

У рядку 8 створюється клас Program. У кожній програмі на C# створюється обов’язковий метод Main().

Його створено в рядку 10. Слово void вказує на те, що дана програма не повертає результат обчислень у програму яка її викликала. Main – це стандартна назва основної програми (інша назва – точка входу). У дужках вказуються параметри, які передаються у дану з командного рядка запуску. Зверніть увагу на обов’язкове слово static перед заголовком методу Main().

Метод Main().є найголовнішим місцем у програмі, який і виконується при її запуску. Код програми слід вписувати після рядка 11 перед рядком 12.

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Мова C# є чутливою до регістра. Це значить, що якщо ви замість static наберете Static, то виникне помилка.

Є загальновживане правило, за яким усі ключові слова мови C# пишуться в нижньому регістрі (наприклад, globsl, for, if, static), назви просторів імен, типів, вкладені в них слова починаються з великої літери (Console.WriteLine, System.Windows.Forms.MessageBox).

 

Ввід та вивід інформації в програму

Ввід та вивід інформації здійснюється за допомогою команд:

Write () вивід інформації в консоль.

WriteLine () вивід інформації в консоль та перехід на новий рядок.

Read () читання одного символу з консолі (клавіатури)

ReadLine () читання інформації з консолі та перехід на новий рядок.

Створимо програму, яка виведе повідомлення на екран.

Створивши порожній консольний проект після операторної дужки { в блоці основної програми додамо код:

Console.WriteLine("Привіт. Я вивчаю C#");

Console.Read ();

Приклад 2.1. Текст програми Hello

1 using System;

2 using System.Collections.Generic;

3 using System.Linq;

4 using System.Text;

5 namespace Hello

6 {

7       class Program

8     {

9           static void Main(string[] args)

10         {

11            Console.WriteLine("Привіт. Я вивчаю C#");

12            Console.Read();

13          }

14    }

15 }

 

Запустимо програму клавішею F5, кнопкою з панелі інструментів,або з меню Отладка, Начать отладку.

На мал. 1 зображено вікно консолі, в яку команда виведе текст, набраний у лапках. Завершиться команда після натискання будь-якої клавіші з клавіатури. Це реалізується командою Console.Read(), яка чекає натискання клавіші на клавіатурі.

 


Мал. 1

Додаткове завдання

Змініть рядок Console.WriteLine("Привіт. Я вивчаю C#");

на Console.Write("Привіт. Я вивчаю C#");

й запустивши програму знайдіть різницю.

Створимо програму, яка запитає в користувача ім΄я та виведе для нього привітання. Створимо порожній консольний проект. В блоці основної програми додамо код:

Приклад 2.2. Текст програми Dialog

1 using System;

2 using System.Collections.Generic;

3 using System.Linq;

4 using System.Text;

5 namespace Dialog

6 {

7        class Program

8       {

9          static void Main(string[] args)

10       {

11          String s;

12          Console.WriteLine("Привіт. Як тебе звати?");

13         s = Console.ReadLine();

14        Console.WriteLine("Привіт. {0}. А я програма на C#.",s);

15       Console.Read();

16         }

17      }

18 }

 

У рядку 11 створюється змінна рядкового типу s.

Рядок 12 вміщає команду для виводу на екран тексту "Привіт. Як тебе звати?".

Рядок 13 зчитує з клавіатури введений рядок та записує його до змінної s.

Рядок 14 виводить на екран текст "Привіт. {0}. А я програма на C#.". Замість {0} виводиться значення змінної s.

Декілька слів про форматування виводу в консоль за допомогою команди Console.WriteLine або Console.Write!

 

В платформі .NET прийнято стиль виводу, в якому при визначення рядкового літералу (виразу) з сегментами даних (підставленими значеннями деяких змінних), значення яких залишається невідомим до часу виконання програми, дозволяється вказувати в літералі заповнювач з використанням фігурних дужок. В дужках вказується номер змінної (починаючи з 0), імена

яких вказуються через коми після зазначеного літералу.

Наприклад:

int x=2;

int y=3;

Console.WriteLine("Значення x={0}. Значення Y={1}",x,y);

Після запуску отримаємо:

 

 

Дозволяється повтор заповнювача в одному рядку-літералі. Наприклад, допустима така команда:

Console.WriteLine("Значення x={0}. Значення Y={1}. Знову x={0}",x,y);

Після запуску отримаємо:

 

 

Змінимо 14 рядок у програмі з прикладу 2 додавши у рядок два символи

Console.WriteLine("Привіт. {0}. \nА я програма на C#.",s);

Після запуску програми отримаємо:

 


 

 

Як бачимо, «\n» не видно, але в тому місця, де його було вставлено рядок розірвався і його друга частина записалася з абзацу. Літерал «\n» називають керуючим символом переходу на новий рядок. Приведемо інші можливі керуючі символи.

Форматований вивід

Для вивода на консоль ми використовувати наступну конструкцію:

...

int x=23, y=-4;

...

Console.WriteLine("x={0}, y={1}", x, y);

Тут ми використовувати всередині лапок підстановочні знаки {0}, {1} і т. д. Змінні при цьому виводяться в форматі по замовчуванню. Для виводу в потрібному для нас форматі потрібно використовувати підстановочні знаки з параметрами. Ось деякі з них:

·        d - десятковий формат. Дозволяє задати загальну кількість знаків (при необхідності число

·        доповнюється зліва нулями).

·        f - формат з фіксованою точністю. Дозволяє задати кількість знаків після коми.

·        x - шістнадцятковий формат.

·        c - грошовий формат (додає знак долара й показує два знаки після коми).

·        e - вивід числа в експоненціальній формі.

Приклад використання форматованого виводу:

...

int a=38;

//Виводиться 0038

Console.WriteLine("a={0:d4}", a);

double pi=3.1415926;

// Виводиться 3.14

Console.WriteLine("pi={0:f2}", pi);

int b=255;

// Виводиться FF.

Console.WriteLine("b={0:X}", b);

int c=255;

// Виводиться ff.

Console.WriteLine("c={0:x}", c);

double d=1003.214;

// Виводиться $1, 003.14 в англійській версії Windows та

//1 003,14 р. в російській.

Console.WriteLine("d={0:c}", d);

double e=213.1;

// Виводиться 2.131000e+002

Console.WriteLine("e={0:e}", e);

 

У якості параметрів підстановочних знаків можна використовувати як малі, так і великі літери. Виключення – вивід числа в шістнадцятковому форматі (при використанні h цифри a..f будуть малими, при використанні H – великими).

 

Вправи

2.1. Написати програму для виводу на консоль інформації:

2, 3, 4 червня                     українська мова і література

7 червня                             іноземна мова

9  червня                            біологія

2.2. Написати діалогову програму, яка запитає в користувача його ім’я, вік, професію, після чого виведе на консоль всю цю інформацію за зразком:

Ім’я Олексій

Вік 24

Професія Водій

2.3. Написати програму для виводу на консоль псевдографічного зображення:

(\__/)

(='.'=)

(")_(")

2.4. Написати програму для виводу на консоль псевдографічного зображення:

__|__

__/ ☼ \========◦

/; |HHHHHHHHH \

( _@_@_@_@_@_ )

2.5. Написати програму для виводу на консоль псевдографічного зображення:

@ @ @ @ @ @

@ @ @ @

@ (\(\ @ /)/) @

@ (=':') (':'=) @

@ ( (")(") (")(") ) @

@ @

@ @

@ @

@

2.6. Написати програму для виводу на консоль псевдографічного зображення:

|^^^^^^^^^^^^^''^\| ||\____

| Coca-Cola | ||','''|'''''''\_____,

| _ _ | ||__|'__|_____||<

'''''(@)'(@)''''''''''''''''''''''**|(@)(@)******|(@)*

2.7. Надіслати вітальну телеграму собі на день народження від президента країни.

2.8. Скласти програму, результатом виконання якої є виведення на екран монітора заданого тексту. Значення, вказані в «< > », повинні задаватися користувачем:

Директору <школа>

<прізвище директора>

<прізвище заявника>

ЗАЯВА

Прошу зарахувати мого сина (дочку) <прізвище учня> до <клас> Вашої школи

<дата> <прізвище заявника>

2.9. Скласти програму, результатом виконання якої є виведення на екран монітора заданого тексту Значення, вказані в «< > », повинні задаватися користувачем:

Шановні телеглядачі!

З технічних причин вихід в ефір передачі під назвою <назва телепередачі переноситься з <дата 1 >

на <дата 2>. Просимо вибачення за створені незручності

Дирекція телеканалу

2.10. Скласти програму, результатом виконання якої є виведення на екран монітора заданого  тексту Значення, вказані в «< > », повинні задаватися користувачем:

Шановний(а) <прізвище батьків>!

<Дата> в приміщенні актового залу школи відбудуться батьківські збори на тему <тема зборів>

   

Поділіться з друзями!

Соціальні мережі

   

Сайт для перевірки своїх знань з програмування на сайті:http://www.quizful.net/test

Онлайн тести  для програмістів: https://proghub.ru/


 Розробка сайтів, інтернет-магазинів під ключ. Створення програмного забезпечення для обліку в магазинах,

гуртовнях, ведення власного бізнесу та інших. Написання дипломних та курсових робіт з програмування, баз даних.

 

Звертайтесь за адресою email:kuzbyt@ukr.net

 

 

© (C) Sambir, I.Kuzbyt