Пошук по сайту  

   

Пошук роботи!  

Вакансії C# developer

Работа в Украине

   

Реклама  

Скачуйте відеуроки для створення сайту за допомогою SMS Joomla 

реклама

 

 

   

Ми в Facebook  

   

Статистика  

Користувачі
3
Статті
203
Перегляди статей
1920879
   

Реклама в мережі  

   

Ми знаходимось тут  

   

Посібник Delphi  

ДОСТУПНИЙ ВИКЛАД,

ЦІКАВІ ПРИКЛАДИ, ВИХІДНІ КОДИ.

ЦІНА ДИСКА З МАТЕРІАЛАМИ - 500 грн. 

Якщо ваша карта обслуговується ПриватБанком тоді переведіть потрібну суму через Приват24 на карту    5168 7573 0556 9925 або натисніть на посилання "Перейти до оплати", щоб здійснити миттєвий платіж без комісії. Перейти до оплати!

 Звертайтесь за адресою еmail:kuzbyt@ukr.net

 
   

Посібник по C#  

 Вивчаємо сучасну мову  програмування C# 7.0

ПРОГРАМУЄМО в VISUAL STUDIO 2017

ЦІНА ДИСКА З МАТЕРІАЛАМИ - 1000 грн. 

Якщо ваша карта обслуговується ПриватБанком тоді переведіть потрібну суму через Приват24 на карту    5168 7573 0556 9925 або натисніть на посилання "Перейти до оплати", щоб здійснити миттєвий платіж без комісії. Перейти до оплати!

 Звертайтесь за адресою еmail:kuzbyt@ukr.net

Тут Подяка на підтримку сайту
 
   

Випадкове фото  

   

Наш відеоканал  

   

Відвідування сайту  

Яндекс.Метрика

 

   

Відеокурс по С++  

   

Рекомендуємо:  

   

Задача 1.
Умова: Ненажера Стецько пробрався перед обідом у шкільну їдальню, де вже були накриті столи, і почав швиденько з'їдати ще тепленьки булочки, що стояли на столах. З першого столу він з'їв x1 булочок, з другого - х2, і, відповідно, з останнього - xn булочок. Але за ним стежив черговий по їдальні Андрійко та ретельно все фіксував на своєму калькуляторі: до булочок, з'їдених з першого столу, додав кількість булочок, що зникли з другого столу, і т.д. Допоможіть крок за кроком відтворити інформацію, яку дістав Андрійко на своєму калькуляторі.
Очевидно, що при розв'язанні даної задачі нам на початку роботи програми відома кількість повторів, тому що ми зразу ж знаємо, скільки столів в їдальні. Крім того, зауважимо, що для зберігання кількості булочок, що знаходяться на кожному столі, не треба мати Nзмінних. Достатньо мати одну, назвемо її, наприклад, X, в якій тимчасово будемо зберігати відповідну кількість булочок з чергового столу. І, врешті решт, нам необхідна ще одна змінна, в якій ми будемо одержувати проміжні обчислення чергового Андрійка (наприклад,Sum). Таким чином, програма, що розв'язує дану задачу, буде мати наступний вигляд:

 

Program Example_177; 
Uses crt; 
Var I,N:word;   {I – параметр циклу, N – 
          кількість столів в їдальні, 
          тобто кількість повторень} 
  Sum,X:word;  {X – кількість булочок на 
          черговому столі їдальні, Sum – 
          загальна кількість булочок, що 
          з’їв Стецько} 
Begin 
 Clrscr; 
 Sum:=0;   {На початку роботи програми Стецько 
        ще нічого не з’їв} 
 Write(‘Введіть кількість столів в їдальні: ’); 
 Readln(N); 
 For I:=1 to N do 
  Begin 
   Write(‘Введіть кількість булочок на 
      черговому столі: ’); 
   Readln(X); 
   Sum:=Sum+X; 
   Writeln(‘На даний момент Стецько з”їв 
       ’,Sum,’ булочок.’); 
  End; 
 Readkey;	{Затримка зображення на екрані} 
End.

Задача 2.
Умова: Компанія бабусь поїхала на мотоциклах на курси комп'ютерної грамотності. Попереду на мотоциклі без глушника їхала одна бабуся, за нею - дві, потім - три і т.д. Скільки бабусь їхало на заняття, якщо приголомшені пішоходи всього нарахували N рядів? Чи змогли бабусі зайняти всі місця у класі, якщо там стояло k рядів по l комп'ютерів в кожному? Скільки вільних місць залишилося?
Зверніть увагу на те, що фактично ця задача зводиться до знаходження суми всіх натуральних чисел від 1 до N. В кінці задачі для повторення команди розгалуження учням пропонується визначити кількість зайнятих бабусями та вільних місць.

Program Example_183; 
Uses crt; 
Var I,N,Sum:word; {I – параметр циклу, N – 
          кількість рядів мотоциклів, 
          тобто кількість повторень, Sum – 
          загальна кількість бабусь, що 
          приїхали на курси} 
  Place,k,l:word; {k – кількість рядів в 
           комп’ютерному класі, l – 
           кількість комп’ютерів в 
           кожному ряду, Place – кількість 
           місць, що вистачила для бабусь} 
Begin 
 Clrscr; 
 Sum:=0;   
 Write(‘Введіть кількість рядів мотоциклів, що 
     нарахували пішоходи: ’); 
 Readln(N); 
 For I:=1 to N do Sum:=Sum+I; 
 Writeln(‘Кількість бабусь, що приїхала на курси ’,Sum); 
 Writeln(‘Кількість комп”ютерів на курсах ’,k*l); 
 If Sum < k*l Then writeln(‘Бабусі не змогли зайняти всі місця.’) 
 Else writeln(‘Бабусі зайняли всі місця.’); 
 Place:=Sum – k*l; 
 If Place>0 
 Then writeln(‘Бабусям не вистачило ’,Place,’місць.’); 
 Readkey;	{Затримка зображення на екрані} 
End

Задача 3.
Умова: Знайти значення 
(1 + 0.1)(2 + 0.2)...(9 + 0.9)
В даному випадку, очевидною що кількість повторів буде дорівнювати 9, тобто результуюча програма буде мати вигляд:

Program Example_189_2; 
Uses crt; 
Var I:word;    {I – параметр циклу} 
  Rez:real;   {Rez – результат обчислень} 
Begin 
 Clrscr; 
 Rez:=1;  {Початкове значення дорівнює 1, тому що 
       результат являється накопиченням 
       добутку}   
 For I:=1 to 9 do Rez:=Rez*(I+0.1*I); 
 Writeln(‘Rez= ’,Rez:8:2); 
 Readkey;	{Затримка зображення на екрані} 
End. 

Задача 4.
Умова: Дано ціле n. Визначити n!
Відомо, що n! (вимовляється, як н-факторіал) - це добуток всіх натуральних чисел від 1 до n. Тому вихідна програма має вигляд:

Program Example_190_1; 
Uses crt; 
Var I,n:word;    {I – параметр циклу} 
  Factorial:longint;  {Factorial – результат 
              обчислень} 
Begin 
 Clrscr; 
 Factorial:=1; {Початкове значення дорівнює 1, тому 
         що результат являється накопиченням 
         добутку}   
 Write(‘Введіть значення n: ’); 
 Readln(n); 
 For I:=1 to n do Factorial:=Factorial*I; 
 Writeln(‘Factorial= ’,Factorial:8:2); 
 Readkey;	{Затримка зображення на екрані} 
End. 

Задача 5.
Умова: Дано ціле n. Визначити 
1*3*5*7*…*(2n+1).
Очевидно, що дана програма відрізняється від попередньої тільки тим, що необхідно знайти добуток тільки непарних натуральних чисел від 1 до n.

Program Example_190_3; 
Uses crt; 
Var I,n:word;    {I – параметр циклу} 
  Rez:longint;  {Rez – результат обчислень} 
Begin 
 Clrscr; 
 Rez:=1;    {Початкове значення дорівнює 1, тому 
         що результат являється накопиченням 
         добутку}   
 Write(‘Введіть значення n: ’); 
 Readln(n); 
 For I:=0 to n do Rez:=rez*(2*I+1); 
 Writeln(‘Rez= ’,Rez:8:2); 
 Readkey;	{Затримка зображення на екрані} 
End. 

Задача 6.
Умова: Дано ціле n. Визначити 
Sin(1)*sin(1+2)*…*sin(1+2+…+n).
Відміна даної програми від всіх попередніх полягає в тому, що в даному випадку ми маємо два накопичення: по-перше, відбувається накопичення суми, що знаходиться під знаком sin, а, по-друге, сам результат являється накопиченням добутку сінусів. Тому для зберігання цих двох накопичень необхідно мати дві змінні. Результуюча програма має наступний вигляд:

Program Example_190_6; 
Uses crt; 
Var I,n:word;     {I – параметр циклу} 
  Rez,Sum:longint; {Rez – результат обчислень, 
            Sum – проміжне накопичення} 
Begin 
 Clrscr; 
 Rez:=1;    {Початкове значення дорівнює 1, тому 
         що результат являється накопиченням 
         добутку}   
 Sum:=0;    {Початкове значення дорівнює 0, тому 
         що результат являється накопиченням 
         суми}   
 Write(‘Введіть значення n: ’); 
 Readln(n); 
 For I:=1 to n do  
  Begin 
    Sum:=Sum+I;     {Накопичення суми} 
    Rez:=Rez*sin(Sum);  {Накопичення добутку} 
  End; 
 Writeln(‘Rez= ’,Rez:8:2); 
 Readkey;	{Затримка зображення на екрані} 
End. 

Задача 7.
Умова: За даним натуральним значенням змінної n обчислити:  Для розв'язку цієї задачі необхідно виконати обчислення, починаючи з самого вкладеного кореня. Кожен наступний крок обчислюється наступним чином: до попереднього результату додається двійка і з отриманої суми береться квадратний корінь.
Програма, що виконує описані обчислення, наведена нижче:

Program Example_191_6; 
Uses crt; 
Var I,n:word;     {I – параметр циклу} 
  Rez:real;     {Rez – результат обчислень} 
Begin 
 Clrscr; 
 Rez:=0;    {Початкове значення дорівнює 0, тому 
         що результат являється накопиченням 
         суми}   
 Write(‘Введіть значення n: ’); 
 Readln(n); 
 For I:=1 to n do  
  Begin 
    Rez:=sqrt(Rez+2); 
  End; 
 Writeln(‘Rez= ’,Rez:8:2); 
 Readkey;	{Затримка зображення на екрані} 
End. 

Задача 8.
Умова: Дано ціле число n, яке набуває значень шкільних оцінок. Визначити відповідною кількістю звукових сигналів, яка саме оцінка була задана ("1" - один звуковий сигнал, "2" - два звукових сигнали і т.д.). Якщо ж задане число не відповідає значенню шкільної оцінки - подати довгий звуковий сигнал.
Звуковий сигнал в цій програмі можна подавати за допомогою процедур керування вбудованим динаміком Sound та nosound. Нагадуємо, що перша з них викликає звучання ноти заданої частоти (частота вказується в дужках після процедури), а друга виключає динамік. Тривалість звучання та паузи між звуками можна задавати процедурою delay, в якості параметра до якої задається змінна time (значення цієї змінної можна задати командою присвоєння або введенням з клавіатури).

Program Example_210; 
Uses crt; 
Var I,n:word;  {I – параметр циклу, n – оцінка учня} 
  Time:word; 
Begin 
 Clrscr; 
 Write(‘Введіть Вашу оцінку: ’); 
 Readln(n); 
 Time:=10000;   {Значення цієї змінної залежить 
          від характеристик комп’ютера, за 
          яким працює учень, і може бути 
          підібрана практичним шляхом} 
 If (n<1) or (n>12) 
 Then 
  begin 
   writeln(‘Ви помилились, такої оцінки не 
       існує’); 
   sound(200); 
  end 
 Else 
  For I:=1 to n do  
   Begin 
    Sound(200); 
    Delay(time); 
    Nousound; 
    Delay(time); 
   End; 
 Readkey;	{Затримка зображення на екрані} 
End. 

 

   

Поділіться з друзями!

Соціальні мережі

   

Сайт для перевірки своїх знань з програмування на сайті:http://www.quizful.net/test

Онлайн тести  для програмістів: https://proghub.ru/


 Розробка сайтів, інтернет-магазинів під ключ. Створення програмного забезпечення для обліку в магазинах,

гуртовнях, ведення власного бізнесу та інших. Написання дипломних та курсових робіт з програмування, баз даних.

 

Звертайтесь за адресою email:kuzbyt@ukr.net

 

 

© (C) Sambir, I.Kuzbyt